Dołącz bezpłatnie do szkolenia


"JAK ZAMIESZKAĆ W MIESZKANIU, KTÓRE ZARABIA,

BEZ DUŻEGO KAPITAŁU I LĘKU O SPŁATĘ KREDYTU."

75% Wysyłanie

Podaj adres e-mail, na który natychmiast prześlę link do wzięcia udziału w szkoleniu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pola Paulina Matuszewska

Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj
Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pola Paulina Matuszewska z siedzibą w Warszawie (02-431) przy ul. Flagowej 2 NIP: 521 265 92 78. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy (organizacji Pola Paulina Matuszewska) – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy przekazywać Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA (wykorzystywanie pakietu gSuite) oraz standardowych klauzul umownych (HubSpot). Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-maila info@inwestycjeodwnetrza.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Pola Paulina Matuszewska

Polityka prywatności
Regulamin